INFORMATOR

installguideInformator - koncept, misija i usluge Dnevnog centra ...

INFORMATOR

Opširnije >>

RASPORED AKTIVNOSTI

typographyRaspored dnevnih aktivnosti Dnevnog Centra ...

RASPORED AKTIVNOSTI

Opširnije >>

PLAN I PROGRAM

stylesPlan i program rada JU Dnevni centar ...

 

PLAN I PROGRAM

Opširnije >>

 

Vrijeme       
 
  
Aktivnost
 
07:00 – 07:30  
Dolazak korisnika, priprema za doručak i dnevne aktivnosti
Korisnici sa medicinskom sestrom i njegovateljem/icom rade na unapređenju vještina samopomoći. To podrazumijevaju aktivnosti koje se odnose na ishranu, oblačenje, obuvanje, održavanje i čuvanje stvari koje mu pripadaju, razvijanje higijenskih i kulturnih navika).
07:30 – 08:30  
Doručak
08:30 – 11:30  
Glavne dnevne aktivnosti obuhvataju:
Grupni rad u okviru korisničkih grupa, Indvidualizirani rad u okviru grupa i individualni rad sa korisnicima usmjeren na unapređenje socijalno-emocionalnih vještina (učenje i razvijanje osobina i navika neophodnih za grupni život, rad i saradnju u manjim  zajednicama, razvijanje elementarnih navika kulturnog ponašanja, discipline i odgovornosti), vještina komunikacije (razvijanje  aktivnog i pasivnog govora tj. osposobljavanje za shvatanje smisla najčešćih opomena, naredbi i zabrana i sticanja navika za postupanjem i ponašanjem u skladu sa tim informacijama), motoričkih vještina (razvijanje grube i fine motorike kroz preventivne i korektivnevježbe),kognitivnih vještina (usmjeren na razvijanje oruđa za učenje) i vještina sampomoći.

 11:30 – 12:00

 
Ručak
12:00 – 14:30  
Nastavak glavnih aktivnosti:
Glavni blok aktivnosti takođe uključuje i organizovanje:  likovnih radionica (imaju za cilj da dijete razvije sposobnost percepcije, da kroz razna likovna sredstva i tehnike spontano izražava svoja osjećanja, razvije elementarni smisao i osjećaj za lijepo, da praktičnim radom razvije motorične sposobnosti i doprinese smanjenju i otklanjanju eventualnih deformiteta, kao i da razvije samostalnost, istrajnost i urednost u radu)  muzičkih radionica (imaju za cilj da dijete razvije interesovanje za muziku i osjećaj za doživljavanje muzike, razvije sluh aktivnim slušanjem i samostalnim pjevanjem, sposobnost za izvodjenje ritmičkih pokreta i osjećaj za ritam, ublaži
govorne i motoričke smetnje, razvije sposobnost za artikulaciju glasova, interesovanje i smisao za različite oblike muzičke kulture), radno-okupacionih radionica (mogućnost kreativnog izraza  korisnika, razvoja radnih navika, strpljenja, emocionalne kontrole i  samodiscipline, ljubavi prema radu, istrajnosti, odgovornosti, znanja i vještina za obavljanje raznovrsnih radnji), kao i organizovanje slobodnih aktivnosti i aktivnosti u kojima korisnici uživaju (igre na čistom vazduhu u skladu sa godišnjim dobom, sportske igre, društvene igre, organizovane šetnje radi upoznavanja okoline, posjeta bioskopa, pozorišta,utakmica, slušanje muzike i gledanje TV-a, gledanje sportskih programa, škola u prirodi).
14:30 – 15:00  
Priprema za odlazak  kući:
Isto obuhvata učenje i vježbanje, u svrhu sticanja i usvajanje navika i vještina da se korisnik samo stara o sebi u okviru svojih svakodnevnih potreba i aktivnosti, koje se odnose na oblačenje i obuvanje.


Joomla Template - by Joomlage.com